Jump to the main content block
:::

07 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

Mandarin
可負擔的潔淨能源
ㄎㄜˇ ㄈㄨˋ ㄉㄢ ˙ㄉㄜ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ

 

Taiwanese
負擔會起的清氣能源
hū-tam-ē-khí ê tshing-khì-lîng-guân

 

Hakka
可負擔个淨利能源
koˋ fu  damˊ ge  qiang  li  nenˇ ngienˇ

 

English
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
/əˈfɔːr.də.bəl/ /ænd/ /kliːn/ /ˈen.ɚ.dʒi/

Click Num: