Your browser does not support JavaScript!
各項業務
LOGO徵選文件下載

報名簡章下載

附件一、作品介紹下載

附件二、授權書下載  (請列印填寫完畢後,以郵寄掛號寄至

                                    臺灣海洋教育中心)

 

臺灣海洋教育中心LOGO徵選上傳

【臺灣海洋教育中心LOGO徵選上傳】


備註:

請於1061031日(星期二)前上傳徵選作品之方式,並將授權書郵寄掛號方式寄至臺灣海洋教育中心,若有任何疑義,請洽詢臺灣海洋教育中心專任助理林豊勝先生,電話:(02)2462-2192分機1249

*姓名:
*性別:
女  男 
*學校、科/系/所、班級: --
*生日:
聯絡電話: --(範例:02-24622192-1245)
*手機: -(範例:0911-123456)
*E-MAIL:
*聯絡地址:
*作品上傳:
AI 向量檔
*附件一、作品介紹:
*附件二、授權書:
作品編號:
*
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼